Geschiedenis

Parochiezaal en dekenij

Onze scoutsgroep werd in december 1959 opgericht door commandant L.Gysens, op initiatief van deken R.Oversteyns. Het was een eenheidspatrouille van verkenners en jongverkenners. In 1961 werden de welpen opgericht en deze tak kreeg een onderkomen in een lokaal van de bijgebouwen van de dekenij: de huidige keuken naast het catecheselokaal. De verkenners hadden ondertussen hun toevlucht gezocht in het stapelhuis van aannemer A.Smeesters in de Stationsstraat.
Van zodra het college ontstond werd dit hun vaste stek en in de winter konden ze vergaderen in klassen van het oude Broederklooster.

Ossenweg

Na heel wat klagen en zagen bij het gemeentebestuur kregen de scouts begin 1972 de vroegere gemeenteschool van de Ossenweg in de Klipstraat. De verkenners hebben de lokalen mooi opgekalfaterd en er was een ruime speelplaats maar toch voldeden deze lokalen niet omdat ze te ver van het centrum gelegen waren.
Ondertussen bleven de welpen in hun lokaal in de tuin van de dekenij. Zo ontstond er ook een splitsing tussen scouts en welpen.

Gasthuis

In 1975 werd het nieuwe rustoord in gebruik genomen. Het oude gasthuis stond nu grotendeels leeg. Via onderhandelingen met het OCMW kregen de scouts een paar lokalen van dit gasthuis. In maart 1976 werd de ganse inboedel op de vrachtwagen van de gemeente geladen.
In 1981 konden we met het OCMW een overeenkomst sluiten voor 18 jaar zodat de toekomst verzekerd was.

Op de dool

In februari 1999 besloot het OCMW om de Buitenschoolse Kinderopvang in onze lokalen onder te brengen. Er werd vergeefs gezocht naar een alternatief onderdak. Vanaf begin 2000 stonden we letterlijk op straat.
Op dinsdag 25 januari 2000 werd er stille protestmanifestatie met fakkels gehouden aan het gemeentehuis om de leden van de gemeenteraad wakker te schudden. Van deken Felix Van meerbergen kregen we voorlopig de vroegere parochiezaal waar welpen en kapoenen een onderkomen vonden en de oudere leden dienden dan maar op straat te vergaderen, wat ze ook werkelijk deden.
Het nieuwe gemeentebestuur slaagde er in om vanaf februari 2001 de klassen van de meisjesschool te huren van de nieuwe eigenaar, de Sociale Woningen van Landen. Dit was een zeer tijdelijke oplossing omdat deze bouwvallige gebouwen het volgende jaar zouden gesloopt worden.

Budingenweg

Het gemeentebestuur bleef onderhandelen met het ARGO en begin 2002 kregen we eindelijk groen licht om de gebouwen van de beroepsschool van de voormalige RMS te betrekken. Maar eerst moesten die lokalen opnieuw bewoonbaar gemaakt worden. Leegstand en vandalisme hadden van deze prachtige lokalen een puinhoop gemaakt. Het dak was op vele plaatsen lek waardoor het plafond rot was; de centrale verwarming, het sanitair en de ganse elektrische installatie dienden vervangen te worden.
Het gemeentebestuur beloofde ons voor 25.000 Euro aan materiaal te betalen; het werk moesten we zelf verrichten.
Met de bereidwillige hulp van de firma Crabbé, René Luyten en José Coenen, Rudi Borgers en van enkele ouders en van de leiding en leden werden op korte tijd dak en plafond volledig vernieuwd.
Binnen wachtte nog een immens werk. Verscheidene weekdagen en zaterdagen werd er geverfd, getimmerd en gereinigd.
Bert Vanbrabant vernieuwde alle elektrische leidingen, de firma Vanzurpele zorgde voor nieuwe radiatoren en leidingen. Ook het sanitair werd vernieuwd, er werd een keuken geïnstalleerd, lokalen werden gecompartimenteerd en er kwam een bergplaats voor het kampeerhout.

Het totale kostenplaatje overtrof ver de subsidie van de stad, maar het resultaat mag gezien worden. De officiële opening trok een massa volk en over het kampvuur wordt nu nog gesproken.

geschreven door: Gaston Pulinckx


Startpagina Terug naar boven